Impressum

multi tandkrämer mini.jpg 1

Namn och kontaktuppgifter till e-butiksleverantören

Group Beconfident Europe AB
Hallandvägen 26
269 36 BÅSTAD
Sweden
Tel: +46-702-56 50 00

Försäljning och marknadsföring:

Global försäljning email: [email protected]

Marknadsföring och samarbeten : [email protected]

Kundservice:

Kundtjänst för frågor om produkter och leveranser är öppna vardagar från 8:30 till 12:00, 13:00 till 17:00. Du kan nå oss på direktnumret +46 702 56 50 00 eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande till: [email protected]

Returadress: 

Inga returer utan returnummer accepteras – vänligen kontakta kundsupport. Returadressen är:

Beconfident® Manufacturing & Logistic Centre, Hallandsvägen 26, SE-269 36 BÅSTAD

Tillverkning

Beconfident utvecklar och producerar munvårds produkter. Den största majoriteten produkter blandas, fylls och packas i renrums miljö ( ISO klass 8 ) – vi har byggt en unik produktionsanläggning i Båstad med alla faciliteter både eget laboratorium för utveckling men också blandning,  produktion och serie-packning i den rena miljön.

Vårt högt ställda krav på renhet, spårbarhet och val av miljövänliga och säkra råvaror gör oss till en ledande innovatör. Med all produktion under ett och samma tak har vi full kontroll över kvalitets kedjan  samtidigt som vi sparar miljön från onödiga transporter.

Beconfident – Oral care innovations betyder inte bara innovativa produkter utan även innovativa produktions sätt.

Bolaget äger idag 40 olika recepturer het utvecklade av Beconfident®

 

Bolags- och styrelsesäte:

Tennisvägen 31
SE-269 33 BÅSTAD

E-mail: [email protected] 

VAT number: SE556853-004101 Organisationsnummer: 556853-0041

Registreringar:

Alla produkter som utvecklas och tillverkas av Beconfident® är registrerade på EU: s CPNP-portal och registrerade hos det svenska läkemedelsverket. Produktdatablad (PDS) kan laddas ner direkt från webbplatsen under respektive produkt. Specifika CPSR- och PIF-filer finns tillgängliga på begäran.

Kvalitet & miljö:

Beconfident är certifierat för utveckling, tillverkning, inköp och försäljning av kosmetiska produkter enligt ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015. Vi följer också ISO 22716: 2007 – God tillverkningssed – som ger riktlinjer för produktion, kontroll, lagring och transport av kosmetiska produkter. Vår tillverkning sker också i renrumsmiljö ISO-klass 8 godkänd standard för tillverkning av medicinska produkter.

iso cert symbol

iso cert

UPS Carbon Neutral: 

Beconfident har fokus på bra miljöval och det är en del av våra strategiska beslut att alltid välja det eller de alternativ som har minsta miljöpåverkan.

Vi använder därför UPS carbon neutral som är ett fraktsätt där vi klimatkompenserar den negativa Co2 utsläppet för att minska det ekologiska fotavtrycket. Dessutom i många fall återanvänder vi kartonger för paketering av våra varor, helt enkelt återanvänder emballage för att göra minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Av hygienska skäl är alla primär förpackningar 100% nya och i många fall även både tillverkade och förpackade i renrumsmiljö, ISO klass 8.

Beconfident tar ansvar för att minska på utsläppen. Du kan läsa mer om vårt miljöarbete i vår verksamhetsmanual.

CIA Group Beconfident Europe AB Jan Dec 2022C

 

Beconfident® Manufacturing & Logistic Centre, Hallandsvägen 26, SE-269 36 BÅSTAD

Tillverkning

Beconfident utvecklar och producerar munvårds produkter. Den största majoriteten produkter blandas, fylls och packas i renrums miljö ( ISO klass 8 ) – vi har byggt en unik produktionsanläggning i Båstad med alla faciliteter både eget laboratorium för utveckling men också blandning,  produktion och serie-packning i den rena miljön.

Vårt högt ställda krav på renhet, spårbarhet och val av miljövänliga och säkra råvaror gör oss till en ledande innovatör. Med all produktion under ett och samma tak har vi full kontroll över kvalitets kedjan  samtidigt som vi sparar miljön från onödiga transporter.

Beconfident – Oral care innovations betyder inte bara innovativa produkter utan även innovativa produktions sätt.

Bolaget äger idag 40 olika recepturer het utvecklade av Beconfident®